Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
  www.tinhkinhte.com
 • Thông tư 01/2016/TT-BCA

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

 • Thông tư 84/2015/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư 79/2015/TT-BGTVT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư 78/2015/TT-BGTVT

  Quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

 • Thông tư 57/2015/TT-BCA

  Hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 • Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần I

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Phần I - Những quy định chung

 • Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần II

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần III

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần III - Sát hạch, cấp giấy phép lái xe

 • Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần IV

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần IV - Đào tạo, sát hạch đối với một số trường hợp đặc thù

 • Thông tư 58/2015/TT-BGTVT - Phần V

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: Phần V - Điều khoản thi hành

 • Thông tư 60/2015/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 • Thông tư 52/2015/TT-BGTVT

  Quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải

 • Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT

  Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

 • Thông tư số 53/2015/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT

  Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật