Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.

Danh sách quốc gia tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968

Danh sách hiện tại gồm 73 quốc gia tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968.

Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế

Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia Việt Nam còn giá trị sử dụng...

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

Cá nhân nộp trực tiếp đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu quy định tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc,...

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế có kích thước A6 (148 mm x 105 mm), có ký hiệu bảo mật...

Thời hạn và hạng xe điều khiển của giấy phép lái xe quốc tế

IDP có thời hạn không quá 03 năm và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia. Hạng xe được phép điều khiển của IDP tương ứng với các hạng xe của giấy phép lái xe quốc gia

Quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp, do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam

Trách nhiệm cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế

Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý việc cấp IDP; Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp, quản lý IDP tại địa phương

Quy trình cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và xử lý đơn đề nghị cấp IDP. Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý IDP; trực tiếp xử lý đơn đề nghị cấp IDP với những trường hợp nộp trực tiếp tại Tổng cục.

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật