Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.

Danh sách quốc gia tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968

Danh sách hiện tại gồm 73 quốc gia tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968.

Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế

Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia Việt Nam còn giá trị sử dụng...

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

Cá nhân nộp trực tiếp đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu quy định tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc,...

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế có kích thước A6 (148 mm x 105 mm), có ký hiệu bảo mật...

Thời hạn và hạng xe điều khiển của giấy phép lái xe quốc tế

IDP có thời hạn không quá 03 năm và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia. Hạng xe được phép điều khiển của IDP tương ứng với các hạng xe của giấy phép lái xe quốc gia

Quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Quy định sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp, do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam

Trách nhiệm cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế

Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý việc cấp IDP; Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp, quản lý IDP tại địa phương

Quy trình cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và xử lý đơn đề nghị cấp IDP. Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý IDP; trực tiếp xử lý đơn đề nghị cấp IDP với những trường hợp nộp trực tiếp tại Tổng cục.

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Giấy phép lái xe ô tô và Giấy phép lái xe hạng A4 chuyển đổi trước 31 tháng 12 năm 2015; Giấy phép lái xe không thời hạn (hạng A1, A2, A3) cấp trước 2003: chuyển đổi trước 31 tháng 12 năm 2016;...

Đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe đối với một số trường hợp đặc thù

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu; Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt; Giấy tờ chứng minh xuất nhập cảnh; 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu; Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt; Bản sao chụp hộ chiếu

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao chụp giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để kiểm tra; Bản chính hồ sơ gốc đối với trường hợp có hồ sơ gốc

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Hồ sơ gồm Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu, Quyết định ra quân, Giấy chứng nhận sức khỏe, Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Bản chính hồ sơ gốc đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao chụp giấy phép lái xe đối với trường hợp còn giấy phép lái xe

Cấp đổi giấy phép lái xe

Điều kiện, đối tượng, thời gian cấp cấp đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn hoặc mới hết hạn dưới 03 tháng; Cấp đổi giấy phép lái xe bị hỏng; Cấp đổi giấy phép lái xe để điều chỉnh lại thông tin sai lệch...

Cấp lại giấy phép lái xe

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng, bị mất giấy phép lái xe hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn

Cấp mới giấy phép lái xe

Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch...

Xác minh giấy phép lái xe

Trách nhiệm, quy trình thủ tục xác minh giấy phép lái xe

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật