Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Giấy phép lái xe ô tô và Giấy phép lái xe hạng A4 chuyển đổi trước 31 tháng 12 năm 2015; Giấy phép lái xe không thời hạn (hạng A1, A2, A3) cấp trước 2003: chuyển đổi trước 31 tháng 12 năm 2016;...

Đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe đối với một số trường hợp đặc thù

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu; Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt; Giấy tờ chứng minh xuất nhập cảnh; 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền ảnh màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu; Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt; Bản sao chụp hộ chiếu

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao chụp giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để kiểm tra; Bản chính hồ sơ gốc đối với trường hợp có hồ sơ gốc

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Hồ sơ gồm Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu, Quyết định ra quân, Giấy chứng nhận sức khỏe, Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Bản chính hồ sơ gốc đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao chụp giấy phép lái xe đối với trường hợp còn giấy phép lái xe

Cấp đổi giấy phép lái xe

Điều kiện, đối tượng, thời gian cấp cấp đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn hoặc mới hết hạn dưới 03 tháng; Cấp đổi giấy phép lái xe bị hỏng; Cấp đổi giấy phép lái xe để điều chỉnh lại thông tin sai lệch...

Cấp lại giấy phép lái xe

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng, bị mất giấy phép lái xe hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn

Cấp mới giấy phép lái xe

Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch...

Xác minh giấy phép lái xe

Trách nhiệm, quy trình thủ tục xác minh giấy phép lái xe

Mẫu giấy phép lái xe, sử dụng và quản lý giấy phép lái xe

Mẫu giấy phép lái xe thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Giấy phép lái xe phải được mang theo người khi lái xe. Quy định về sử dụng giấy phép lái xe quốc tế...

Quy trình sát hạch lái xe

Nội dung và quy trình sát hạch lái xe, trình tự chuẩn bị, tổ chức và giám sát kỳ sát hạch. Tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch. Công nhận kết quả và lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch,

Hồ sơ dự sát hạch lái xe, bảo lưu kết quả sát hạch

Hồ sơ đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu, sát hạch nâng hạng, sát hạch lại do giấy phép lái xe hết hạn, do bị mất giấy phép lái xe, do bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và quy định về bảo lưu kết quả sát hạch

Thời hạn của giấy phép lái xe

Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn; hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm; hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm...

Phân hạng giấy phép lái xe

Hạng giấy phép lái xe quy định về phương tiện và đối tượng điều khiển phương tiện. Hệ thống giấy phép lái xe hiện gồm các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F, FB2, FC, FD, FE

Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C

Pháp luật Giao thông đường bộ, Cấu tạo và sửa chữa thông thường, Nghiệp vụ vận tải, Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông, Kỹ thuật lái xe, Thực hành lái xe

Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học đào tạo lái xe các hạng A3, A4

Lý thuyết 39 giờ, thực hành 73 giờ. Các môn học gồm Pháp luật giao thông đường bộ 32 giờ; Cấu tạo và sửa chữa thông thường 12 giờ; Nghiệp vụ vận tải 4 giờ; Kỹ thuật lái xe 4 giờ; Thực hành lái xe 60 giờ

Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học đào tạo lái xe các hạng A1, A2

Hạng A1 12 giờ: 7 giờ lý thuyết, 5 giờ thực hành. Hạng A2 32 giờ: 12 giờ lý thuyết, 20 giờ thực hành

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật